ΜENOY
  • σεο

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων

Η iSites εγγυάται ότι σε όλες τις ιστοσελίδες που υλοποιεί ακολουθούνται στο ακέραιο όλες οι αρχές της βελτιστοποίησης για την καλύτερη καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης (SEO friendly websites).

Ενώ ακόμα και σήμερα πολλοί πιστεύουν και αρκούνται σε αυτό που φαίνεται σε μια ιστοσελίδα, αγνοούν ότι υπάρχουν πληροφορίες που δεν φαίνονται ή και τακτικές σχεδίασης που ακολουθούνται οι οποίες την εμποδίζουν από το να βελτιωθεί η οργανική θέση της στα αποτελέσματα αναζήτησης σε κάποια μηχανή αναζήτησης όπως η Google.

Η iSites γνωρίζοντας ότι η καλύτερη προώθηση μιας ιστοσελίδας είναι η θέση της στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης πχ στο Google, βελτιστοποιεί όλες τις ιστοσελίδες που κατασκευάζει με βάση όλους τους κανόνες που ορίζει το SEO (Search Engine Optimization).