ΜENOY
  • custom web application

Κατασκευή οποιασδήποτε δικτυακής εφαρμογής

Η iSites με την πολυετή πείρα των μηχανικών της μπορεί να αναλάβει να φτιάξει οποιαδήποτε εφαρμογή έχετε ανάγκη για την επιχείρησή σας.

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εφαρμογής που έχετε ανάγκη, καθώς επίσης και την εκπαίδευση του προσωπικού σας πάνω στη χρήση της.

Αφήστε μας να φτιάξουμε για την επιχείρησή σας ένα εργαλείο δουλειάς, μια υποδομή που θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο αποδοτικά και πιο εύκολα κάνοντας πολλές από τις δουλειές, που δεν μπορούσατε να κάνετε ή που σας έπαιρναν πολύ χρόνο, αυτοματοποιημένα.